Αποκατάσταση

Το έτος 2005 το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία του Στέφανου Αναστασόπουλου και της Δρ
Κατερίνας Παρπαϊρη. Την αποκατάσταση του κτιρίου ανέλαβε το τεχνικό γραφείο Παρπαϊρης και
Συνεργάτες που ειδικεύεται σε αντίστοιχα έργα σε όλη την Ελλάδα.

Το κτίριο χαρακτηρίστηκε παραδοσιακό από το Υπουργείο Πολιτισμού, και στη συνέχεια ενεκρίθη η
αποκατάστασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2006. Στόχος των
μελετητών - ιδιοκτητών ήταν να γίνουν οι λιγότερες δυνατές επεμβάσεις στο κτίριο προκειμένου να
διατηρηθεί η παραδοσιακή του φυσιογνωμία. Οι όψεις του κτιρίου έμειναν αναλλοίωτες. Η εσωτερική διακόσμηση πραγματοποιήθηκε από την αρχιτέκτονα Κατερίνα Παρπαϊρη.

Η συνολική αποκατάσταση ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2010, και το ανακαινισμένο αρχοντικό
λειτουργεί ως παραδοσιακό ξενοδοχείο Α' τάξης (4 αστέρων).