Παλαιά περίοδος

1869-2005

Το αρχοντικό ολοκληρώθηκε το 1869 από τον Καθηγητή κ. Λαγό. Η ημερομηνία αυτή πιστοποιείται
από μια ανάγλυφη παράσταση με το έτος και το όνομα στην όψη του κτιρίου από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού που οδηγεί στο Δημαρχείο. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κτίρια του οικισμού του Λεονταρίου, και γνωστό στην ευρύτερη περιοχή ως Αρχοντικό Λαγού.